Amerykański „nowy socjalizm”

Od jakiegoś czasu obserwuję, że krytycznie nastawieni do systemu Amerykanie zaczynają wspominać o Amerykańskim nowym socjalizmie. Nazwa ta w zasadzie wymaga cudzysłowu przy słowie socjalizm.

Polega to na tym, że całość systemu pracuje dla prywatnych odbiorców. Powstają organizacje takie jak Fannie Mae (poręczenia hipotek) lub Apollo (poręczenia kredytów studenckich), w których ryzyko ponosi całe społeczeństwo — stąd socjalizm, ale korzyści/zyski odnoszą jednostki tj. osoby zarządzające organizacjami, ewentualnie klienci tych organizacji. Organizacje tworzone są oczywiście w szczytnych celach tj. upowszechnianie dostępu do kredytu hipotecznego lub studenckiego, ale przy okazji rykoszetem powodujące inflację cen produktów, które są kredytowane. Ponieważ zarządzający/akcjonariusze tych organizacji chcą maksymalizować zysk, a ryzyko jest ręczone przez państwo, nie przejmują się tym, że kredyty udzielane są podmiotom, które nie są w stanie ich spłacić.

Podobnie państwo było ostatnią deską ratunku w czasie apogeum ostatniego kryzysu, ratując przed upadkiem amerykańskie instytucje finansowe. Ryzyko, które dawniej ponosili przedsiębiorcy, zostało przeniesione na podatników.

Wydaje się, że „nasz” socjalizm był jednak sprawiedliwszy 😀

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *